top of page
Afbraakwerken

DUFAM IN GENT:
UW PARTNER VOOR AFBRAAKWERKEN IN VLAANDEREN

ONTMANTELING EN DEMONTAGE VAN GEBOUWEN

Moet er een loods op uw bedrijf worden afgebroken of wilt u een restauratieproject starten maar moet eerst een pand ontmanteld worden? Afbraakbedrijf DUFAM in Gent is uw partner voor verschillende afbraakwerken. Zo kunt u bij ons terecht als bedrijf, particulier of industrieel bedrijf voor de ontmanteling en demontage van gebouwen in gans Vlaanderen. Als aannemer en specialist in afbraakwerken richten we ons voornamelijk op de totaalafbraak van gebouwen, oude stellingen, garages en funderingen. Indien gewenst houden we tijdens de werken al rekening met de volgende stappen in het hele proces. Ons team levert een totaalpakket waarbij de volledige afbraak door ons wordt uitgevoerd. Zo kunt u erna meteen beginnen aan uw renovatie- of restauratieproject. Zo verhuren we ook containers om het bouwafval nadien makkelijk af te kunnen voeren en het terrein bouwrijp achter te laten.

Anker 1
Afbraakwerken

VEILIGHEID PRIMEERT

Bij alle afbraakwerken uitgevoerd door DUFAM in Gent primeert de veiligheid. Daarom sturen we eerst een team naar de werf om een analyse te maken van de uit te voeren werken. Hiermee houden we rekening met aanpalende huizen, de afstand tot de straat en meer. Aan de hand van deze analyse stellen we een werkplan op waarmee we de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om te garanderen dat het hele afbraakproject veilig en vlot kan verlopen. Standaard werken we met containers waarin we alle bouwafval meteen afvoeren om de veiligheid op de werf te verhogen. Door op een veilige manier te werken, worden de werken ook efficiënt uitgevoerd waardoor we een snelle oplevering van de afbraakwerken kunnen verzekeren naar onze klanten toe. 

Dufam Afbraakbedrijf

WENST U MEER INFORMATIE OVER AFBRAAKBEDRIJF DUFAM?

Bekijk onze diensten of contacteer ons voor meer informatie.

bottom of page